Harmet Metall

Laatu

HarmetHarmet Metall OÜ:n laadunvalvontajärjestelmä täyttää kansainvälisen standardin ISO 1090-2 vaatimukset. Lisäksi täytämme hitsauslaadun takaamisessa standardin ISO 38343:2005 vaatimukset.