Harmet Metall

Laatu

Harmet Metall OÜ:n laadun- ja ympäristönhallintajärjestelmä täyttää kansainvälisten standardien ISO 9001:2015 ja 14001:2015 asettamat vaatimukset.

Harmet Metall OÜ:n tuotannonohjaus täyttää standardin ISO 1090-1:2009+A1:2011 asettamat vaatimukset ja lisäksi otamme huomioon hitsauslaadun takaamiseksi standardin ISO 3834-3:2005 vaatimukset.