Harmet Metall

Kvalitet

Harmet Metall OÜs kvalitets- och miljöledningssystem uppfyller kraven i de internationella standarderna ISO 9001:2015 och 14001:2015.

Harmet Metall OÜs produktionsstyrning uppfyller kraven i standard ISO 1090-1:2009+A1:2011 och dessutom följer vi kraven i standard ISO 3834-3:2005 för att säkerställa svetsningskvaliteten.