Harmet Metall

Kvalitet

Harmet Metall OÜs kvalitetsledningssystem lever up till kraven i den internationella standarden ISO 1090-2. Dessutom följer vi kraven i standard ISO 38343:2005 för att säkerställa svetskvaliteten.