Harmet Metall

Kvalitet

Harmet Harmet Metall OÜs kvalitetsledelsessystem oppfyller kravene i den internasjonale standarden ISO 1090-2.
Dessuten følger vi kravene i standard ISO 38343:2005 for å sikre sveisekvaliteten.