Harmet Metall

Kvalitet

Kvalitets- og miljøstyringssystemet til Harmet Metall OÜ er i samsvar med kravene i de internasjonale standardene ISO 9001:2015 og 14001:2015.

Produksjonskontrollen i Harmet Metall OÜ er i samsvar med kravene i standarden ISO 1090-1:2009+A1:2011 og i tillegg overholder vi kravene i standarden ISO 3834-3:2005 for å sikre sveisingskvaliteten.