Harmet Metall

Kvaliteet

Harmet Metall OÜ kvaliteedi juhtimissüsteem on vastavuses rahvusvahelise standardi ISO 1090-2 nõuetega. Lisaks järgime keevituskvaliteedi tagamisel standardi ISO 3834-3:2005 nõudeid.