Harmet Metall

Kvaliteet

Harmet Metall OÜ kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on vastavuses rahvusvaheliste standardite ISO9001:2015 ja 14001:2015 nõuetega.

Harmet Metall OÜ tootmisohje vastab ISO1090-1:2009-1:2009+A1:2001 standardi nõuetele ning lisaks järgime keevituskvaliteedi tagamisel standardi ISO3834-3:2005 nõudeid.